torstai 9. lokakuuta 2008

KELA eriarvoistaa poliittista osallistumista

Vaaliflyerin etusivu
Terve taas.

Aattelin että teitä kiinnostaisi lukea pari minulta lähtenyttä alotetta, jotka tällä valtuustokaudella olen pistänyt Tornion kaupungissa etteenpäin. Ensimmäinen koskee kaupungin luottamusmiespalkkioiden maksamista kuukausittain niille, jotka ovat kelan tukien piirissä ja toinen koskee Tornion leikkikenttien saattamista turvallisuusstandardien tasolle, jotta niissä uskaltaa omia lapsiaki käyttää leikkimässä. Kelahan pitää kaikista köyhimpiä kansalaisia epätasa-arvoisessa asemassa laskemalla luottamustoimien palkkiot tuloksi, jotka vähentävät asumis-, työmarkkina-, opintotukia ja kansaneläkettä. Käytännössä homma toimii niin että kela arvio edellisen vuoden verotiedoista paljonko mie tienaan valtuustopalkkioita ja laskee ne tuloksi joka kuukaudelle ja se vähentää tietenkin tuen määrää. Kuitenkin ansiotyössä käyvät saavat täyden ansiomenetyksen, jos he osallistuvat politiikkaan. Hulluinta on tietenki se että kela laskee palkkiot vähentävänä tulona joka kuukaudelle, vaikka itse valtuustopalkkiot maksetaan vain joka kolmas kuukausi. Minulla ei siis ole kahtena kuukautena edes käytössä nuita rahoja mitä Kela laskee minun tuloksi! Saa siinä sitten valtion taholta järjestää vaikka mitä osallisuus-hanketta ja muuta "poliittista osallistumista lisäävää toimintaa" kun köyhän ei yksinkertaisesti ole taloudellisesti kannattavaa osallistua poliittiseen päätöksentekoon. No, alla nyt ne viralliset aloite-tekstit:
------------
Tasa-arvoisen osallistumisen mahdollistaminen kokouspalkkioiden kuukausimaksulla


Kansaneläkelaitokselta tukea saavien valtuutettujen ja lautakunnan jäsenten taloudellisessa tasa-arvoisuudessa on epäkohta. Kela laskee Tornion kaupungin maksamat kokouspalkkiot esim. asumistukea anovien valtuutettujen ja lautakunnan jäsenten osalta kuukausittain saatavaksi tuloksi, jolloin luonnollisesti kuukausittainen asumistuki pienenee. Kaupungin kokouspalkkiot maksetaan kuitenkin vain kolmen kuukauden välein ja kokouspalkkiot lasketaan Kelan laskelmiin kuukausittaiseksi tuloksi. Näin syntyy tilanteita, jolloin todelliset käytettävissä olevat kuukausitulot ovatkin pienemmät kuin mitä on laskettu kuukausittain saatavaksi ja tähän vaikuttaa etenkin palkkioiden maksuvälin pituus. Vähävaraisempien valtuutettujen on myös vaikea ”säästää” kokouspalkkioitaan, sillä kuukausittaiset menot ovat koko ajan olemassa. Tämä voi entisestään vähentää vähävaraisen väestön intoa osallistua kunnallisen demokratian hoitoon.

Lopullisesti tämän demokraattisen epäkohdan muuttaminen pitäisi tapahtua eduskunnan ja hallituksen toimien kautta. Ongelmasta on jo esitetty monenlaisia välikysymyksiä eduskannassa, mutta, koska ne eivät ole johtaneet toivottuihin lopputuloksiin, niin on luontevampaa tehdä muutoksia Tornion kaupungin sisällä. Tämä on myös huomattavasti nopeampi muutos. Esitänkin, että Tornion kaupunki alkaisi maksamaan ainakin niille valtuutetuille, varavaltuutetuille ja lautakunnan jäsenille kuukausittain kokouspalkkiota, heidän niin halutessaan, jotka ovat Kelan tukien piirissä. Tällöin Kelan laskelmat kuukausituloista pitävät kutinsa ja kokouspalkkiot olisivat oikeasti Kelassa asioivien henkilöiden käytettävissä kuukausittain. Tällainen perustavaa laatua oleva kunnallisen demokratian kysymys tulisi korjata.


Jan-Mikael Hakomäki
---------------------
Tornion leikkikenttien uusiminen Sfs - en 1176 ja 1177 standardien tasolle


Tornion leikkikentät ovat vanhentuneita ja ala-arvoisessa kunnossa. Tämän olen huomannut leikkiessäni oman lapseni kanssa Tornion leikkikentillä: osa välineistä on vaarallisesti rikki ja osa yksinkertaisesti niin kuluneita että ne pitäisi välittömästi uusia. Ympäristön muita vaaratekijöitä ei myöskään ole otettu huomioon, sillä kentät eivät ole varustettu turvallisilla aidoilla ja niiden alustojen iskuvaimennuskyky on kyseenalainen.

Leikkikentät ja leikkikenttävälineet ovat tuoteturvallisuuslainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia palveluita ja tavaroita. Lain mukaan niistä ei saa aiheutua vaaraa käyttäjille. Vastuu turvallisuudesta on leikkikentän ylläpitäjällä ja omistajalla. Leikkikenttävälineiden turvallisuusominaisuuksia koskevat eurooppalaiset standardit ovat olleet voimassa jo vuodesta 1999. Standardien vaatimukset on koottu Suomen Standardisoimisliiton (SFS) laatimaan käsikirjaan numero 143, jota voi tilata SFS:stä. Käsikirjaa voivat käyttää mm. laitteiden valmistajat, leikkikenttien ylläpitäjät (kunnat ja asunto-osakeyhtiöt) sekä valvontaviranomaiset. Uusien leikkikenttien rakentamisessa pitäisi myös käyttää edellä mainittuja standardeja.

Esitänkin että Tornio siirtyy käyttämään suomen standardiliiton käsikirja 143 mukaisia standardeja ja uusii nykyiset leikkikenttänsä turvallisiksi ja noudattaa näitä standardeja myös tulevien leikkikenttien rakentamisessa.

Lähde: http://www.sfs.fi/julkaisut/sfs_julkaisut/sfs_kasikirjat/kk143.html
http://www.kuluttajavirasto.fi/page/e4538f27-2685-490b-a84a-d9cf3dc17cdc.aspx

Jan-Mikael Hakomäki

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti