lauantai 12. helmikuuta 2011

Reilu Lappi!


Jan-Mikael Hakomäki(vas):
Reilu Lappi – merkki käyttöön reiluille työnantajille Lapissa

Lappilaisen brändin ja imagon kehittäminen ovat nyt lapin liiton toimien keskipisteessä.
Imagon ja brändin kehittämisessä markkinoidaan yleensä tyypillisiä Lapin piirteitä, kuten puhdasta luontoa, joulupukkia ja eksoottista alkuperäiskulttuuria. Yleensä markkinointi tehdään vielä niin, että lähemmin tarkasteltuna niissä ei ole mitään uutta sisältöä, saati punaista lankaa, jonka takia uudet ihmiset olisivat kiinnostuneita Lapista matkailu- tai työpaikkana.

Haluan omalta osaltani antaa panokseni Lapin kehittämiseen ja tarjoankin Reilu Lappi – Fair Lapland – merkkiä osaksi Lapin imago- ja brändi-työskentelyä.

Reilu Lappi – merkistä tulee tehdä Lapin liiton, ammattiliittojen, työnantajajärjestöjen, työsuojeluviranomaisten ja ympäristöjärjestöjen vuosittain myöntämä tunnustus niille matkailu- ja palvelualan työnantajille, jotka omissa toimissaan noudattavat Suomen työlainsäädäntöä, työehtosopimuksia ja ottavat toimissaan huomioon ekologisuuden ja kestävän kehityksen periaatteet. Reilu Lappi – merkki edellyttää myös, että yrityksen työntekijöistä valtaosa toimii vakituisina työntekijöinä. Yrityksen ei myöskään tule hyödyntää työharjoittelijoita, oppisopimuksella tai työllistämistuella olevia, saavuttaakseen epäoikeudenmukaisen kilpailuedun vakituisesti työllistäviin yrityksiin nähden. Reilu Lappi – merkki edellyttää myös että määrä aikaisten työsuhteiden perusteetonta ketjuttamista ei esiinny, vaan työsuhde tulee vakinaistaa heti kun se voidaan osoittaa jatkuvaksi. Mikäli merkki osoittaa toimivuutensa, niin sen käyttöä voitaisiin myöhemmin laajentaa teollisuus-, rakennus- ja kuntasektorille.

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman rekrytointi helpottuu huomattavasti niilläy rittäjillä, jotka Reilu Lappi – merkin saavat. Reilu Lappi – merkki houkuttelee myös Lappiin uusia sosiaali- ja ympäristötietoisia turisteja, joiden osuus matkailijoista on jo nousussa esim. Saksassa ja Englannissa. Lappi brändiä Reilu Lappi - merkki kehittää vastuulliseen suuntaan ja antaa sille sen kaipaama sisältöä.

Jan-Mikael Hakomäki
Vasemmistoliiton Lapin eduskuntavaaliehdokas
http://mikunmasiina.blogspot.com